top of page

About

architecture and engineering

Italy , Cote d’Azur

StudioSitter is an architecture and engineering firm, operating in Italy and on Cote d’Azur.

 

The firm is based on the cooperation of professionals with different competences, and has the expertise to manage most building projects.

 

Work experience includes architectural and structural design of new buildings, renovation projects, seismic reinforcement, and acquiring public funding for complex projects.

 


​Studio Sitter er en arkitekt og ingeniør bedrift , som arbeider i Italia og på Cote d’Azur.

 

Bedriften er basert på samarbeid mellom personer med forskjellig bakgrunn og kompetanse, og er i stand til å ta hånd om de fleste byggeprosjekt.

 

Arbeidserfaring inkluderer arkitektur design og bæreberegning for nye bygg, restaurerings prosjekter, jordskjelv forsterkning, og oppnå offentlig støtte for større prosjekter.

André Sitter
is an engineer of U.S. and Norwegian nationality, based in Sanremo, Italy
bottom of page