top of page

Services

Renovation , Construction

We offer engineering and architecture services for building and renovation projects.

 

Our goal is to give the client complete control of a project through efficient cooperation and communication.

 

We manage all phases of a project from the architectural design and structural aspects, to responsibility for the construction site and preparing contracts.

 

 

Vi gir ingeniør og arkitekt service for bygg og renovering prosjekter.

 

Vårt mål er å gi kunden full kontroll over prosjektet gjennom effektivt samarbeid og kommunikasjon.

 

Vi er ansvarlige for alle fasene av et prosjekt fra arkitektoniske og strukturelle forhold, til ansvar for byggeplassen og utarbeiding av kontrakter.

Real estate

When buying property abroad it is important to obtain reliable information. The best way of avoiding unpleasant surprises is to rely on professional advice.

 

We provide answers to such questions as:

- In what condition is the property?

- What are the opportunities for development of the property?

- Is the property free of legal or administrative problems?

- What will be the costs in time and money of developing the property?

 

Å kjøpe eiendom er alltid en utfordring, og det er viktig å få troverdig informasjon. Den beste måten å unngå ubehagelige overraskelser er å få profesjonell hjelp.

 

Vi svarer på spørsmål som:

– I hvilken stand er eiendommen?

– Hvilken muligheter for utvikling av eiendommmen finnes?

– Er eiendommen fri for legale og administrative problemer?

– Hvor mye tid og penger vil det koste å utvikle eiendommen?

bottom of page